Prisvekst

Prisvekst på 4,5 % i februar 2024

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at prisveksten fra februar 2023 til februar 2024 var på 4,5 %. Dette er den laveste prisveksten observert siden oktober 2023.

Ser vi nærmere på hovedgruppene så er var det kultur og fritid som hadde høyest prisvekst på 8,5 %, etterfulgt av klær og skotøy (6,9 %) og matvarer og alkoholfrie drikkevarer (6,3 %).

Mens prisveksten over er målt i 12-månedersendring, kan vi også sammenligne prisveksten fra januar 2024 til februar 2024. Disse tallene viser faktisk at for flere av hovedgruppene så falt prisene den siste måneden, herunder for matvarer (-0,6 %).

Ifølge SSB er det svært uvanlig at matprisene faller i februar, da dette tradisjonelt sammen med juli har vært månedene hvor prisene stiger mest på grunn av forhandlingene mellom dagligvarebransjen og leverandørene.

I tillegg til matvareprisene så falt også prisene fra januar til februar på hotell- og restauranttjenester, post- og teletjenester, bolig,lys og brensel, samt møbler og husholdningsartikler. Samtidig gjorde vekst innenfor andre hovedgrupper til at den totale prisveksten fra januar til februar havnet på 0,2 %.

Prisveksten i Europa

Det siste estimatet fra Eurostat viser at prisveksten for euroområdet forventes å bli 2,6 % i februar. Euroområdet består av de 20 landene som har euro som felles valuta. Over tid har prisveksten i disse landene falt betydelig de siste månedene.

For å sammenligne prisveksten i Norge med andre land, benyttes det som kalles Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) fra SSB. Den beregnes etter harmoniserte europiske standarder, og kan derfor brukes i sammenligninger av prisvekst over tid. Merk derfor at tallet for HKPI kan avvike noe fra de nasjonale prisveksttallene omtalt over.

Sammenligner prisveksten i Norge (målt ved HKPI) med Eurostats estimat for prisveksten i eurolandene i februar, så er Norge et av landene med høyest prisvekst (4,4 %). Kun Kroatia (4,8 %) har høyere prisvekst denne måneden, mens Estland har samme prisvekst som Norge (4,4 %). Merk at tallene for de andre landene er estimater, så bildet kan endre seg med de endelige tallene.

Les mer: