Data Tracker

Utviklingstrekk i det norske arbeidsmarkedet

Denne trackeren gir et overblikk over utviklingen på det norske arbeidsmarkedet, og dekker 11 nøkkeltemaer som jobbskaping, arbeidstid, produktivitet, lønn, fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner. Temasidene inneholder primært data fra SSB, samt Eurostat og OECD for å kunne sammenligne utviklingen i Norge med andre land der det er relevant og data er tilgjengelig.

Data Tracker

Bærekraftsmålene og de nordiske landene

En komparativ analyse av Danmark, Finland, Island, Norge og Sveriges framgang i retning av å nå FNs 17 bærekraftsmål. Trackeren inneholder over 400 visualiseringer av utviklingen globalt, regionalt og i de nordiske landene.

Featured Work

The Nordics and the SDGs: Tracking Progress

A comparative analysis of how Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden are progressing towards achieving the 17 Sustainable Development Goals (SDGs). The analysis includes over 400 visualisations covering the 169 indicators part of the SDG framework.