Arbeidsmarkedet i Norge

Prognoser for arbeidsmarkedet

En samling av prognoser om utviklingen på arbeidsmarkedet fra norske og internasjonale aktører.

Denne siden gir en oversikt over prognoser om det norske arbeidsmarkedet og norsk økonomi, herunder arbeidsledighet, lønn, sysselsetting, BNP Fastlands-Norge og prisvekst. Prognosene er hentet fra ulike nasjonale og internasjonale aktører, se komplett liste under.

For hver indikator vises en tabell med de ulike prognosene, og en “konsensus” prognose som er et uvektet snitt av alle prognosene. Denne brukes i en figur med historiske data. Merk at prognoser angitt for over 100 dager siden (fra dags dato) vises i tabellen men utelates fra utregning av konsensus.

Siden er sist oppdatert 1. mars 2024.

Jobbskaping

Utforsk

Andel i arbeid

Utforsk

Arbeidsledighet

Utforsk

Arbeidstid

Utforsk

Ledige stillinger

Utforsk

Produktivitet

Utforsk

Lønn

Utforsk

Arbeidstakerforeninger

Utforsk

Arbeidsgiverforeninger

Utforsk

Livslang læring

Utforsk