Prognoser for arbeidsmarkedet

Data tracker om utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge

Denne siden gir en oversikt over prognoser om det norske arbeidsmarkedet og norsk økonomi, herunder arbeidsledighet, lønn, sysselsetting, BNP Fastlands-Norge og prisvekst. Prognosene er hentet fra ulike nasjonale og internasjonale aktører, se komplett liste under.

For hver indikator vises en tabell med de ulike prognosene, og en “konsensus” prognose som er et uvektet snitt av alle prognosene. Denne brukes i en figur med historiske data. Merk at prognoser angitt for over 100 dager siden (fra dags dato) vises i tabellen men utelates fra utregning av konsensus.

Siden er sist oppdatert 2 juni 2023.

Arbeidsledighet

Registrert ledighet

Sysselsetting

Arbeidsstyrken

Yrkesandel

Timeverk

Lønnsvekst

Prisvekst

BNP Fastlands-Norge

Denne siden gir en oversikt over prognoser om det norske arbeidsmarkedet og norsk økonomi, herunder arbeidsledighet, lønn, sysselsetting, BNP Fastlands-Norge og prisvekst. Prognosene er hentet fra ulike nasjonale og internasjonale aktører, se komplett liste under.

For hver indikator vises en tabell med de ulike prognosene, og en “konsensus” prognose som er et uvektet snitt av alle prognosene. Denne brukes i en figur med historiske data. Merk at prognoser angitt for over 100 dager siden (fra dags dato) vises i tabellen men utelates fra utregning av konsensus.

Siden er sist oppdatert 27. mai 2023.

Arbeidsledighet

Registrert ledighet

Sysselsetting

Arbeidsstyrken

Yrkesandel

Timeverk

Årslønn

Priser

BNP

Vilkår for bruk