DATA TRACKER OM ARBEIDSMARKEDET I NORGE

Prognoser

Denne siden gir et overblikk over prognoser om det norske arbeidsmarkedet fra nasjonale og internasjonale aktører. Siden oppdateres på en ukentlig basis.

Sist oppdatert 23/09/2022 med nye prognoser fra Norges Bank og Handelsbanken.

Følgende indikatorer er dekket:

I listen under vises hvilke aktører som er inkludert i prognoseoversikten, i tillegg til link til publikasjon og publiseringsdato.

Statistisk Sentralbyrå (SSB)09/09/2022
Norges Bank (NB)22/09/2022
Finansdepartementet (FIN)12/05/2022
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)15/06/2022
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)08/06/2022
International Monetary Fund (IMF)19/04/2022
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)15/06/2022
Landsorganisasjonen i Norge (LO)22/09/2022
DNB25/08/2022
Danske Bank21/06/2022
Handelsbanken21/09/2022
Nordea07/09/2022
Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)30/08/2022
Swedbank24/08/2022

Arbeidsledighet

Registrert ledighet

Sysselsatte personer

Arbeidsstyrke

Yrkesandel

Utførte timeverk

Årslønn

Konsumprisindeksen (KPI)

BNP Fastlands-Norge