Jobbskaping

Data tracker om utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge

Siden våren 2021 har det vært god vekst i jobbskapingen og per april 2023 var det totalt 3,05 millioner jobber. I 2022 vokste antall jobber relativt jevnt, men dette har stabilisert seg i starten av 2023.

Størst jobbvekst innen overnattings- og serveringsvirksomhet

Alle næringer med unntak av forretningsmessig tjenesteyting har hatt positiv jobbvekst de siste 12 månedene. Høyest prosentvis vekst var det innen bergverksdrift og utvinning (+5,1 %). Helse- og sosialtjenester er den største næringen målt i antall jobber, etterfulgt av varehandel, undervisning og bygg- og anleggsvirksomhet.

Jobbvekst i alle fylker

Antall jobber økte i alle fylker fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023. Størst jobbvekst i prosent var i Oslo etterfulgt av Vestland og Trøndelag.

På kommunenivå var det i samme periode vekst i antall jobber i majoriteten av kommunene.

Ikke-bosatte returnerer til arbeidsmarkedet

Antall jobber besatt av ikke-bosatte innvandrere falt kraftig under pandemien, men gjennom 2021 og 2022 har antallet økt i takt med bedre mobilitet og større etterspørsel etter arbeidskraft.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken over antall jobber er hentet fra SSBs statistikk “Antall arbeidsforhold og lønn“.

Statistikken publiseres hvert kvartal. Sesongjusterte tall for antall jobber (totalt og for hovednæringsgrupper) publiseres månedlig.

Antall jobber beregnes basert på innrapporterte tall fra a-ordningen hver måned. Kvartalstallene er basert på midterste måned i hvert kvartal.

Les våre vilkår for bruk her.

Siden våren 2021 har det vært god vekst i jobbskapingen og per april 2023 var det totalt 3,05 millioner jobber. I 2022 vokste antall jobber relativt jevnt, men dette har stabilisert seg i starten av 2023.

Størst jobbvekst innen overnattings- og serveringsvirksomhet

Alle næringer med unntak av forretningsmessig tjenesteyting har hatt positiv jobbvekst de siste 12 månedene. Høyest prosentvis vekst var det innen bergverksdrift og utvinning (+5,1 %). Helse- og sosialtjenester er den største næringen målt i antall jobber, etterfulgt av varehandel, undervisning og bygg- og anleggsvirksomhet.

Jobbvekst i alle fylker

Antall jobber økte i alle fylker fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023. Størst jobbvekst i prosent var i Oslo etterfulgt av Vestland og Trøndelag. På kommunenivå var det i samme periode vekst i antall jobber i majoriteten av kommunene.

Ikke-bosatte returnerer til arbeidsmarkedet

Antall jobber besatt av ikke-bosatte innvandrere falt kraftig under pandemien, men gjennom 2021 og 2022 har antallet økt i takt med bedre mobilitet og større etterspørsel etter arbeidskraft.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken over antall jobber er hentet fra SSBs statistikk "Antall arbeidsforhold og lønn".

Statistikken publiseres hvert kvartal. Sesongjusterte tall for antall jobber (totalt og for hovednæringsgrupper) publiseres månedlig.

Antall jobber beregnes basert på innrapporterte tall fra a-ordningen hver måned. Kvartalstallene er basert på midterste måned i hvert kvartal.

Les våre vilkår for bruk her.