Arbeidsmarkedet i Norge

Arbeidsledighet

Den økende etterspørselen etter arbeidskraft siden midten av 2021 bidro til å redusere arbeidsledigheten på vei ut av pandemien. Våren 2022 var arbeidsledighet på et svært lavt nivå nær 3 %. Siden da har den økt jevnt og var på 4,0 % i april 2024, omlag på samme nivå som før pandemien.

Nivå

Personer

Alder

Kjønn

Lavt ledighetsnivå sammenlignet med andre land

Internasjonalt sammenlignbare tall viser at Norge er et av industrilandene med lavest arbeidsledighet. Selv med økende ledighet det siste året er arbeidsledigheten i Norge lavere enn både de andre skandinaviske landende og snittet for EU-totalt.

Ledighetsnivået for ungdom (15-24 år) er også lavere i Norge enn snittet i EU-landene, men her er avstanden mindre.

Om statistikken

Statistikken om arbeidsledighet er hentet fra SSBs statistikk “Arbeidskraftsundersøkelsen“.  

Internasjonale tall om arbeidsledighet er hentet fra Eurostat.

Les våre vilkår for bruk her.

Jobbskaping

Utforsk

Andel i arbeid

Utforsk

Arbeidstid

Utforsk

Ledige stillinger

Utforsk

Produktivitet

Utforsk

Lønn

Utforsk

Arbeidstakerforeninger

Utforsk

Arbeidsgiverforeninger

Utforsk

Livslang læring

Utforsk