Arbeidsledighet

Data tracker om utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge

Den økende etterspørselen etter arbeidskraft siden midten av 2021 bidro til å redusere arbeidsledigheten på vei ut av pandemien. Våren 2022 snudde dette og arbeidsledigheten økte. I april 2023 var arbeidsledigheten på 3,5 % (trendtall), noe som tilsvarer omtrent 103 000 arbeidsledige. Dette er 12 000 flere enn i april året før. Økningen er spesielt markant blant unge i alderen 15-24 år. De siste månedene har imidlertid arbeidsledigheten stabilisert seg, ifølge trendtallene fra SSB.

Nivå

Personer

Alder

Kjønn

Lavt ledighetsnivå sammenlignet med andre land

Internasjonalt sammenlignbare tall viser at Norge er et av industrilandene med lavest arbeidsledighet. Selv med økende ledighet det siste året er arbeidsledigheten i Norge langt lavere enn i de andre skandinaviske landende og snittet for EU-totalt.

Ledighetsnivået for ungdom (15-24 år) er også lavere i Norge enn snittet i EU-landene, men her er avstanden mindre.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken om arbeidsledighet er hentet fra SSBs statistikk “Arbeidskraftsundersøkelsen“.  

Internasjonale tall om arbeidsledighet er hentet fra Eurostat.

Les våre vilkår for bruk her.

Lavere ledighet enn før pandemien

Den økende etterspørselen etter arbeidskraft siden midten av 2021 bidro til å redusere arbeidsledigheten på vei ut av pandemien. Våren 2022 snudde dette og arbeidsledigheten økte. I april 2023 var arbeidsledigheten på 3,5 % (trendtall), noe som tilsvarer omtrent 103 000 arbeidsledige. Dette er 12 000 flere enn i april året før. Økningen er spesielt markant blant unge i alderen 15-24 år. De siste månedene har imidlertid arbeidsledigheten stabilisert seg, ifølge trendtallene fra SSB.

Nivå

Personer

Alder

Kjønn

Lavt ledighetsnivå sammenlignet med andre land

Internasjonalt sammenlignbare tall viser at Norge er et av industrilandene med lavest arbeidsledighet. Selv med økende ledighet det siste året er arbeidsledigheten i Norge lang lavere enn i de andre skandinaviske landende og snittet for EU-totalt.

Ledighetsnivået for ungdom (15-24 år) er også lavere i Norge enn snittet i EU-landene, men her er avstanden mindre.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken om arbeidsledighet er hentet fra SSBs statistikk “Arbeidskraftsundersøkelsen“.  

Internasjonale tall om arbeidsledighet er hentet fra Eurostat.

Les våre vilkår for bruk her.