Arbeidsledighet

Data tracker om utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge

Lavere ledighet enn før pandemien

Økende etterspørsel etter arbeidskraft har bidratt til å redusere arbeidsledigheten siden midten av 2021. Gjennom 2022 har arbeidsledigheten vært relativ stabil på i overkant av 3 %. Dette er lavere enn nivået før pandemien. Siden mai har arbeidsledigheten (trend) vært svakt stigende, dette gjelder spesielt blant unge (15-24 år).

Lavt ledighetsnivå sammenlignet med andre land

Internasjonalt sammenlignbare tall viser at Norge er et av industrilandene med lavest arbeidsledighet. Høsten 2022 var ledighetsnivået i EU-totalt på omlag 6% og i underkant av 5% for OECD-landene totalt. Ledighetsnivået i Norge er også lavere enn i både Danmark og Sverige.

Ledighetsnivået for ungdom (15-24 år) er også lavere i Norge enn snittet i EU-landene, og også lavere enn i Danmark og Sverige.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken om arbeidsledighet er hentet fra SSBs statistikk "Arbeidskraftsundersøkelsen".  

Internasjonale tall om arbeidsledighet er hentet fra OECD. Merk at OECD benytter sesongjusterte tall, som er mer volatile en trendtallene tilgjengelig fra SSB.

Les våre vilkår for bruk her.