Arbeidsmarkedet i Norge

Andel i arbeid

Andelen av befolkningen i arbeid steg markant gjennom 2021 og inn i starten av 2022. Siden sommeren 2023 har den falt noe, men er fortsatt på i underkant av 70%. Det er et høyt nivå historisk sett, og vi må mer enn ti år tilbake for se lignende nivåer på andelen i arbeid.

Totalt

Etter alder

Etter kjønn

Norge har en høy andel av befolkningen i arbeid

Sammenlignet med andre land har Norge en høy andel av befolkningen i arbeid. For befolkningen totalt (15-74 år) ligger andelen i arbeid omlag 8 prosentpoeng høyere i Norge enn snittet for EU.

Totalt

Kvinner

Menn

Lav andel midlertidig ansatte

Andelen midlertidig ansatte varierer mellom land, og reflekterer til en viss grad ulike reguleringer og ansettelsesmønstre. Norge er et av industrilandene med lavest andel midlertidig ansatte, ifølge sist tilgjengelige tall fra OECD for 2022.

I overkant av 8 % av alle arbeidstakere i norske arbeidsliv er midlertidig ansatt. De siste ti årene har andelen vært relativt stabil. Andelen som er midlertidig ansatt er neste tre ganger så høy blant de yngste aldersgruppene som snittet for befolkningen totalt.

Om statistikken

Statistikken om andelen i arbeid er hentet fra SSBs statistikk "Arbeidskraftsundersøkelsen, sesongjusterte tall". Statistikken publiseres hvert måned, med gjennomsnittstall for tremånedersperioder. Statistikken beregnes fra en utvalgsundersøkelse blant personer mellom 15-74 år.

Internasjonale tall om andel i arbeid og midlertidig ansatte er fra OECD.

Les våre vilkår for bruk her.

Jobbskaping

Utforsk

Arbeidsledighet

Utforsk

Arbeidstid

Utforsk

Ledige stillinger

Utforsk

Produktivitet

Utforsk

Lønn

Utforsk

Arbeidstakerforeninger

Utforsk

Arbeidsgiverforeninger

Utforsk

Livslang læring

Utforsk