Andel i arbeid

Data tracker om utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge

Andelen av befolkningen i arbeid steg markant gjennom 2021 og inn i starten av 2022. Siden våren 2022 har den falt noe til, men er fortsatt på omlag 70%. Det er et høyt nivå historisk sett, og vi må tilbake til 2012 for se lignende nivåer på andelen i arbeid.

Totalt

Etter alder

Etter kjønn

Norge har en høy andel av befolkningen i arbeid

Sammenlignet med andre land har Norge en høy andel av befolkningen i arbeid. For befolkningen totalt (15-74 år) ligger andelen i arbeid omlag 10 prosentpoeng høyere i Norge enn snittet for EU. Av alle industriland har Norge har den fjerde høyeste andelen kvinner i arbeid og den femte høyeste for menn.

Totalt

Kvinner

Menn

Lav andel midlertidig ansatte

Andelen midlertidig ansatte varierer mellom land, og reflekterer til en viss grad ulike reguleringer og ansettelsesmønstre. Norge er et av industrilandene med lavest andel midlertidig ansatte, ifølge sist tilgjengelige tall fra OECD.

I overkant av 8 % av alle arbeidstakere i norske arbeidsliv er midlertidig ansatt. De siste ti årene har andelen vært relativt stabil. Andelen som er midlertidig ansatt er neste tre ganger så høy blant de yngste aldersgruppene som snittet for befolkningen totalt.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken om andelen i arbeid er hentet fra SSBs statistikk "Arbeidskraftsundersøkelsen, sesongjusterte tall". Statistikken publiseres hvert måned, med gjennomsnittstall for tremånedersperioder. Statistikken beregnes fra en utvalgsundersøkelse blant personer mellom 15-74 år.

Internasjonale tall om andel i arbeid og midlertidig ansatte er fra OECD.

Les våre vilkår for bruk her.

Økende andel av befolkingen i arbeid

Andelen av befolkningen i arbeid steg markant gjennom 2021 og inn i starten av 2022. Siden våren 2022 har den falt noe til, men er fortsatt på omlag 70%. Det er et høyt nivå historisk sett, og vi må tilbake til 2012 for se lignende nivåer på andelen i arbeid.

Norge har en høy andel av befolkningen i arbeid

Sammenlignet med andre land har Norge en høy andel av befolkningen i arbeid. For befolkningen totalt (15-74 år) ligger andelen i arbeid omlag 10 prosentpoeng høyere i Norge enn snittet for EU. For alle industriland under ett, har Norge har den tredje høyeste andelen kvinner i arbeid.

Stabil andel midlertidig ansatte

Andelen midlertidig ansatte varierer mellom land, og reflekterer til en viss grad ulike reguleringer og ansettelsesmønstre. Norge er et av industrilandene med lavest andel midlertidig ansatte. (Merk at for å kunne sammenligne med andre land benyttes OECD-tall for 2021).

I overkant av 8 % av alle arbeidstakere i norske arbeidsliv er midlertidig ansatt. De siste ti årene har andelen vært relativt stabil. Andelen som er midlertidig ansatt er neste tre ganger så høy blant de yngste aldersgruppene som snittet for befolkningen totalt.

Om statistikken og vilkår for bruk

Statistikken om andelen i arbeid er hentet fra SSBs statistikk "Arbeidskraftsundersøkelsen, sesongjusterte tall". Statistikken publiseres hvert måned, med gjennomsnittstall for tremånedersperioder. Statistikken beregnes fra en utvalgsundersøkelse blant personer mellom 15-74 år.

Statistikken om midlertidig ansatte er hentet fra SSBs statistikk "Arbeidskraftsundersøkelsen". Statistikken publiseres kvartalsvis.

Internasjonale tall om andel i arbeid og midlertidig ansatte er fra OECD.

Les våre vilkår for bruk her.