Arbeidsmarkedet i Norge

Datatracker om utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge

DATATRACKER

Arbeidsmarkedet i Norge

Denne trackeren gir et overblikk over utviklingen på det norske arbeidsmarkedet, og dekker temaer som jobbskaping, arbeidsledighet, arbeidstid, lønn og organisasjonsgrad. Den nyeste seksjonen omhandler prognoser på arbeidsmarkedet frem til 2025 fra 13 ulike aktører.

Temasidene inneholder data fra nasjonale og internasjonale kilder, herunder SSB, Eurostat og OECD, og utviklingen i Norge sammenlignes med andre land der det er relevant og data er tilgjengelig.

Visualisieringene oppdateres automatisk når nye data er tilgjengelig, og det sjekkes daglig for nye data. Link til datakilder er integrert i alle visualiseringene. Trackeren er også tilgjengelig på engelsk.