DATA TRACKER

Arbeidsmarkedet i Norge

Denne siden gir et overblikk over utviklingen på det norske arbeidsmarkedet. 11 ulike tema er dekket, med data fra nasjonale og internasjonale kilder. Visualisieringene oppdateres automatisk når nye data er tilgjengelig, og det sjekkes daglig for nye data. Link til datakilder er integrert i alle visualiseringene.

Jobbskaping

Data om utviklingen i antall jobber for arbeidsmarkedet totalt, etter næring, alder, kjønn og bosettingsstatus.

Andel i arbeid

Data om andelen av befolkningen som er i arbeid, etter alder og kjønn, andel midlertidig ansatte, sammenligning av andelen i arbeid med andre land.

Arbeidsledighet

Data om arbeidsledighet etter alder og kjønn, sammenligning av arbeidsledighet og ungdomsledighet med andre land.

Ledige stillinger

Data om andel og antall ledige stillinger for arbeidsmarkedet totalt og etter næringe, sammenligning av andelen ledige stillinger med andre land.

Arbeidstid

Data om andelen som jobber heltid og deltid, ukentlige arbeidstimer etter næring, sammenligning av arbeidstid med andre land.

Produktivitet

Data om produktivitetsutviklingen i norsk økonomi totalt og etter næring, sammenligning med andre land.

Lønn

Data om lønnsutviklingen totalt og etter forhandlingsområde, sammenligning av lønnsnivå med andre land, lønnsnivå etter yrke, sektor, kjønn, utdanningsnivå og kommune.

Arbeidstakerforeninger

Data om andelen arbeidstakere som er organisert, antall medlemmer etter hovedsammenslutning og forbund, sammenligning av organisasjonsgrad med andre land.

Arbeidsgiverforeninger

Data om andelen bedrifter som er organisert, antall medlemmer etter arbeidsgiverorganisasjon, sammenligning av organisasjonsgrad med andre land.

Livslang læring

Data om voksnes deltakelse i ulike læringsaktiviteter (formelle og ikke-formelle), sammenligning med andre land.

Prognoser

En samling av prognoser om utviklingen på arbeidsmarkedet fra Norske og internasjonale aktører.