Arbeidsmarkedet

Utviklingstrekk i det norske arbeidsmarkedet

Denne trackeren gir et overblikk over utviklingen på det norske arbeidsmarkedet, og dekker 11 nøkkeltemaer som jobbskaping, arbeidstid, produktivitet, lønn, fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner. Temasidene inneholder primært data fra SSB, samt Eurostat og OECD for å kunne sammenligne utviklingen i Norge med andre land der det er relevant og data er tilgjengelig.

Totalt består trackeren av rundt 100 visualiseringer om det norske arbeidsmarkedet. Det sjekkes daglig for nye data for å sørge for at siste data vises.

Utforsk de ulike temaene:

Jobbskaping

Utforsk

Andel i arbeid

Utforsk

Arbeidsledighet

Utforsk

Arbeidstid

Utforsk

Ledige stillinger

Utforsk

Produktivitet

Utforsk

Lønn

Utforsk

Arbeidstakerforeninger

Utforsk

Arbeidsgiverforeninger

Utforsk

Livslang læring

Utforsk

Om dataene

Dataene i denne trackeren er hentet fra SSB, Eurostat og OECD.

Trackeren er også tilgjengelig på engelsk.

Vilkår for bruk

Les våre vilkår for bruk her.