Arbeidsmarkedet

Utviklingstrekk i det norske arbeidsmarkedet

Denne trackeren gir et overblikk over utviklingen på det norske arbeidsmarkedet, og dekker 11 nøkkeltemaer som jobbskaping, arbeidstid, produktivitet, lønn, fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner.

Den nyeste seksjonen gir innsikt i prognoser for det norske arbeidsmarkedet frem til 2026, basert på data fra 13 forskjellige aktører.

Temasidene inneholder primært data fra SSB, samt Eurostat og OECD for å kunne sammenligne utviklingen i Norge med andre land der det er relevant og data er tilgjengelig.

Totalt består trackeren av rundt 100 visualiseringer om det norske arbeidsmarkedet. Det sjekkes daglig for nye data, og visualiseringene oppdateres automatisk for å sikre at siste data vises.

Utforsk de ulike temaene:

Jobbskaping

Utforsk

Andel i arbeid

Utforsk

Arbeidsledighet

Utforsk

Arbeidstid

Utforsk

Ledige stillinger

Utforsk

Produktivitet

Utforsk

Lønn

Utforsk

Arbeidstakerforeninger

Utforsk

Arbeidsgiverforeninger

Utforsk

Livslang læring

Utforsk

Prognoser for arbeidsmarkedet

Utforsk

Om dataene

The data presented in this tracker is from Statistics Norway, Eurostat and the OECD.

Trackeren er også tilgjengelig på engelsk.

Vilkår for bruk

Les våre vilkår for bruk her.